Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin promocji "Konkurs na polubienia"

REGULAMIN PROMOCJI

„KONKURS NA POLUBIENIA”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „KONKURS NA POLUBIENIA”, zwanej dalej „Promocją” jest ICA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 10 Piotrków Trybunalski (97-300), NIP 5223042280, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000582523, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 21 000 000 zł, (dalej zwana: „ICA POLSKA”).
 2. Promocja obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2023 r. do dnia 17 maja 2023 r.
 3. Miejscem obowiązywania Promocji jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Uczestnik Promocji może skorzystać z promocji tylko raz.

 

§2 Warunki promocji

 1. W celu skorzystania z Promocji należy łącznie spełnić następujące warunki:
  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy w obecności pracownika ICA POLSKA,
  2. polubić w obecności pracownika ICA POLSKA oficjalny profil ICA POLSKA na portalu Facebook,
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez ICA POLSKA w celach marketingowych ICA POLSKA danych osobowych uczestnika Promocji w postaci imienia, nazwiska, danych adresowych i rodzaju działalności gospodarczej, numeru telefonu i/lub adresu e-mail,
  4. wyrazić zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym newslettera ICA POLSKA,
  5. otrzymać pozytywny wynik dokonanej przez ICA POLSKA weryfikacji danych podanych przez uczestnika Promocji w formularzu zgłoszeniowym.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko,
  2. firma*,
  3. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej*,
  4. dane adresowe działalności gospodarczej*,
  5. numer telefonu lub adres e-mail,
  6. nazwa profilu uczestnika Promocji na portalu Facebook.

* w przypadku zakupienia produktu/-ów ICA POLSKA w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jako obowiązkowe (oznaczonych „gwiazdką”) jest warunkiem skorzystania z Promocji – brak ich podania skutkuje niemożliwością skorzystania z Promocji.
 2. Po spełnieniu powyższych warunków uczestnik Promocji otrzyma na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail voucher w wysokości 10 zł brutto do jednorazowego wykorzystania w terminie do dnia 10.06.2023 r. w sklepie internetowym www.icapolska.online, na wszystkie produkty z wyłączeniem promocji.

 

§3 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest ICA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 10 Piotrków Trybunalski (97-300), NIP 5223042280, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000582523, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 21 000 000 zł.
 2. Dane osobowe uczestników Promocji są przetwarzane na podstawie ich dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, w celach:
  1. wysyłki kodów rabatowych przyznanych uczestnikowi w związku z uczestniczeniem w Promocji,
  2. marketingowych ICA POLSKA – z wykorzystaniem podanego przez uczestnika Promocji adresu e-mail lub numeru telefonu,
  3. wysyłki newslettera ICA POLSKA na podany przez uczestnika Promocji adres e-mail.
 3. Udzielona przez uczestnika Promocji zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 4. Uczestnik promocji może skontaktować się z administratorem danych osobowych pisemnie – pod adresem wskazanym w punkcie 1, za pośrednictwem poczty elektronicznej – marketing@icapolska.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 44 645 30 80.
 5. Odbiorcami danych osobowych uczestników Promocji będą w uzasadnionych przypadkach podmioty świadczące na rzecz ICA POLSKA usługi hostingu poczty internetowej, obsługi wysyłki newslettera oraz kampanii marketingowych sms, świadczące usługi prawne.
 6. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celach określonych w punkcie 2 lit. a do czasu wysyłki kodów rabatowych przyznanych uczestnikowi Promocji, a w pozostałym zakresie do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji formularza zgłoszeniowego uczestnika Promocji dokonanej przez ICA POLSKA dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym zostaną usunięte, chyba, że ich dalsze przetwarzanie będzie uzasadnione w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez uczestnika Promocji jego danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest warunkiem skorzystania z Promocji.

 

§4 Dodatkowe informacje i oświadczenia

Treść regulaminu Promocji jest udostępniana uczestnikom Promocji w sklepach stacjonarnych ICA POLSKA oraz na stornie icapolska.online w sekcji Pomoc.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl